Slonsky Radio

Slonsky Radio / Oberschleisien Radio

Slonsky Radio jedyne take we internecie – znane na calutkim świecie

Slonsky Radio , je to wyjontkowoł rozgłośnia radiowoł , ktoroł je skerowanoł do prawdziwych miłośnikow tego wszystkego , co je ślonske… Radio groł nie ino świetnoł muzyka ze naszego regionu , ale promuje tysz nasz jynzyk ślonski , nasze tradycje i obyczaje , które to mogom poznać Ci , co nie pochodzom ze Ślonska , abo wszyjscy Ci , co downo tymu musieli wyjechali za chlebym , w różne strony świata.

Radio powstało 10 maja 2006 roku . Nasze radio jest najstarszom rozgłośniom w internecie , keroł posiadoł profesjonalne zaplecze techniczne i własny serwer . Radio bardzo szybko odniosło wielkie powodzynie , a mimo tego , nigdy nie osiadło na laurach i dali se do Wołs rozwijoł . Idzie nołs bardzo łatwo znejś , bo z duchym czasu , rozwijomy sie na bieżonco , nie ino technicznie , ale tysz muzycznie .. Posiadomy tysz strona radiowoł na FB , pod nazwom Slonsky Radio .

Slonsky Radio może se pochwołlić nojwiynkszom słuchalnościom , miyndzy innymi radioma internetowymi. Słuchaczy z całego świata , prziciongoł jedyny we swojym rodzaju ,, Koncert Życzeń “ , na kerym kedyś Prezynter dzwonioł do Solenizanta i skłodoł ,, Mu “ życzynia na żywo , ale przez wprowadzynie RODO , czyli Ochrona Danych Osobowych , cza było tymu zaprzestać . Tera na ,, Koncercie Życzeń “ , Prezynter czytoł życzynia , nadesłane przez Słuchaczy ( klikajonc we zakładka , kaj pisze ,, Koncert Życzeń “ , a przijmowane som , zawsze w niedziela od godziny 8:30 do 11:00 ) . Koncert Życzeń zaczynoł se we niedziela , równo o godzinie 12:00 , kaj to na samym poczontku zagrany jest tradycyjny Anioł Pański … Podczas audycji podłonczonych jest ponad 1000 nr IP , co oznaczoł ,że słuchajom nołs tysionce Słuchaczy i tyn samym , nasz Koncert Życzeń , jak i nasze radio , nie moł sobie równych ..

Radio zapraszoł do siebie tysz bardzo znanych artystow muzycznych ze scyny niemieckyj , jak i ślonskyj . Odwiedziyli nołs miyndzy innymi : Francesco Napoli , Heino ,Andrea Berg , Dominika i Janusz Żyłka , Jacek Kierok , Nadia, Makula , Lidia Krueger.

Slonsky Radio dboł o atmosfera rodzinnoł na antynie i poza niom . Rozgłośnia , jest czynstym organizatorym ślonskich biesiad , kaj to redakcja spotykoł se ze Słuchaczami , a ostatnie lata , oraganizowany jest tysz ,, Radiowy Spływ Kajakowy “ , zakończony wspólnym ogniskym . Radio jest tysz promatorem i patronym medialnym wielu imprez , o ślonskim zabawiyniu, na Slonsku i poza granicoma .. Wspiyromy tysz akcjie charytatywne , budowa kościoła we Olszynie , czy tysz oddanie 1% na ratowanie Tybetu . Radio dboł tysz o ta duchowoł strona naszych Słuchaczy , kaj to we każdoł niedziela , abo i wiynksze świynta , na naszyj antynie możecie posuchać transmisji Mszy Świyntyj , z parafii pod wez. Matki Bożej Różańcowej w Rudzie Śląskiej -Halembie .

Aktualnie redakcja radia skodoł se z 15 prezenterow , o których wjyncyj se dowiycie , na naszyj stonie ,jak kliniecie we zakładka ,, Redakcja “ . Przez lata działalności , Prezynterzy zmieniali sie wielokrotnie . Niektórzy po rozpoczynciu swoji kariery na naszym Slonskim Radiu , odeszli i rozpczyli swoje projekty . Nasze radio jest ,, Matkom “ wielu fachowych Prezynterow , kerzi to tera prowadzom swoje własne rozgloście , tysz zwionzane z naszym regionym ..

Profesjonalnie wykonanoł strona naszego radia , poczytołsz po ślonsku , polsku i niymiecku . Szablon niy sprawi nojmankszego problymu we nawigacji . Na samym wiyrchu znejdziesz ,, ikonki playerów “ , przez ktore idzie posuchać naszego radia , jest tysz aplikacja keroł automatycznie załonczy radio. Som tu tysz ,, zakładki “ , kaj pisze pozdrowiynia i koncert życzeń , na ktore jak klikniecie , to automatycznie bydziecie mogli napisać i wyslać wiadomosc . Na gółwnyj stronie mogecie widzieć , kto genau prowadzi audycja , abo jak wyglondoł ramowka na dany dziyń .. Możecie tysz obejrzeć , wiela czasu poświyncoł Wom dany Prezynter , prziciskajonc na ,, czas grania ( Prezenterzy ) “ . Momy tysz ,, galeria zdjynć Słuchaczy “ , kaj to , jak bydziecie chcieli , to możecie tysz dołonczyć , a styknie napisać do Chrisa i wysłać Wasze foto .

Slonsky Radio sprawi , że bydziecie se tu czuć jak w doma , abo tysz miyndzy przijaciołmi .. Radio pozwoli Wom poznać innych Słuchaczy , a głosujonc na lista przebojow , aktywnie możecie brać udział w życiu radia ..

Jako rozglośnia niekomercyjna, Slonsky Radio potrzebuje tysz Waszego wsparcia finansowego , żeby opłacić serwery i licencje muzyczne.

Jak szukołcie najlepszego radia co groł po ślonsku i z milości do Ślonska , to trefiliście pod dobry adres !!!!!
I jak już zacznie nołs suchać , to obiecujymy ,że nigdy niy przestaniecie .
My Wom ,życzymy richtig fajnego odbioru i mocka szpasu z naszym Slonsky Radio i godomy , do usłyszynia na naszych audycjach..

Kochomy Ślonsk i ślonsko muzyka i njy ino....

Na audycjach naszych prezynterow mogecie posuchac roztomajtyj muzyki. Z milom chynciom spelniomy prawie kozdy Waszy zyczyniy muzyczny.
Chesz posuchac Twoj ulubiony szlager ? Napisz we pozdrowiyniach o tym prezynterowi.