Pozdrowiynia i życzynia

W czasie trwania audycji idzie wysyłać pozdrowiynia, które byndom przeczytane przez prezentera.