Slonsky Radio stronka jest juz gotowo !

Nowo stronka Slonskygo Radia juz gotowo

Kochani sluchacze. Nasza nowo strona Slonskygo Radia jest juz gotowo.
Postarali my sie o to zeby kozdymu z Wos bylo latwo otworzyc ta strona czy to na komputerze, telefonie abo tyz na kozdym innym urzondzyniu. Momy nadzieja ze kozdy z Wos, czy to mlodszy abo starszy sluchacz Slonskygo Radia, umjy bez problymu otworzyc strona i radio sobie wlonczyc.
Zyczymy kupa uciechy i mocka szpasu we suchaniu naszygo radia.