Slonsky Radio stronka w budowie

Strona SR znajduje sie jeszcze w budowie

Kochani sluchacze. Nasza nowo strona Slonskygo Radia znajduje sie jeszcze w budowie. Potrwo to jeszcze trocham czasu zanim wszystko byndzie gotowe i dopniynte na ostatni guzik.
Proszymy wjync wszystkich Wos o cierpliwosc i wyrozumialosc. Proszymy rowniez o to zeby codziynnie przysli zejscie obejrzec co nowygo my na stronie zrobiyli.
Pozdrawiomy serdecznie i dziynkujymy Wom wszyskim za to ze z nami zejscie som.